Akte van Cessie

Akte van Cessie
Zoals u kan lezen op de pagina ‘vergoedingen’ kunt u ook bij ons geholpen worden als wij (nog) geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Wanneer u gebruik maakt van een Akte van Cessie hoeft u de medische kosten niet zelf voor te schieten. Maar wat is een Akte van Cessie?

Een Akte van Cessie is een verklaring dat u de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar aan ons over laat. Dit houdt in dat wij de factuur van uw behandeling direct bij uw verzekeraar indienen en dat de verzekeraar ons betaalt. U hoeft dan ook geen eigen bijdrage te betalen (alleen het wettelijk eigen risico) indien de verzekeraar niet alle kosten vergoed. RevaZorg aanvaardt alle verschillen in vergoedingen na verrekening van het eigen risico.
Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar een Akte van Cessie niet accepteert. U kunt er uiteraard ook voor kiezen deze volmacht niet te tekenen. In beide gevallen sturen wij de factuur naar u. U kunt deze dan indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die de zorgverzekering aan u betaalt, moet u vervolgens aan ons overmaken inclusief het eventueel ingehouden (deel van het) eigen risico.

    Stichting Revazorg

  • Nederland
  • 085 009 09 35
  • info@revazorg.nl