Gedragscode medewerkers

Als cliënt ziet u het misschien niet, maar onze medewerkers houden bij alles wat ze doen uw veiligheid in de gaten. Hoe? Dat is vastgelegd in de gedragscode 'Work Safe, Be Safe' die ze voor aanvang van hun werk hebben ondertekend.

De gedragscode is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van RevaZorg. Het betreft een werkafspraak tussen de zorginstelling en haar medewerkers. In concrete gedragsregels beschrijft de code hoe elk teamlid de veiligheid, privacy en hygiëne waarborgt van iedereen die zich in de zorginstelling bevindt: patiënten, collega's en hij- of zijzelf.

Onze medewerkers:

 • Werken veilig volgens de voorgeschreven protocollen.
 • Letten erop dat collega's veilig werken.
 • Werken volgens de richtlijnen zoals die zijn voorgeschreven in het hygiëneprotocol.
 • Voeren alleen werkzaamheden uit waarvoor ze bevoegd en bekwaam zijn.
 • Spreken collega’s aan op (mogelijk) onveilige situaties.
 • Houden zich aan de huisregels, voorschriften en protocollen.
 • Zorgen dat ze op de hoogte zijn van nieuwe voorschriften en protocollen.
 • Denken mee om risico’s en schade te voorkomen.
 • Informeren waar nodig patiënten over hun veiligheid in de kliniek.
 • Weten dat zij de plicht hebben om te zwijgen over feiten en gegevens van derden (patiënten en bedrijfsinformatie), die zij bij het uitoefenen van hun beroep te weten zijn gekomen.
 • Melden risico en schade via het meldingen portaal van onze kwaliteitssysteem.
 • Weten hoe te handelen bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bij een cliënt.
 • Weten dat hun inbreng inzake veiligheid, privacy en hygiëne wordt gewaardeerd.
 • Weten dat als zij zich niet houden aan het kwaliteitsbeleid van RevaZorg, dit een waarschuwing of ontslag tot gevolg kan hebben

  Stichting Revazorg

 • Nederland
 • 085 009 09 35
 • info@revazorg.nl