Kosten en vergoedingen

Vergoedingen RevaZorg

Ook in 2017 worden de behandelingen van onze revalidatie vergoed vanuit de basisverzekering. Wij geven u graag meer informatie over de vergoeding en werkwijze omtrent betaling.

 

Kosten en vergoedingen.
RevaZorg streeft ernaar met iedere zorgverzekeraar tot (prijs)afspraken te komen. Wanneer wij een afspraak met uw zorgverzekeraar hebben, worden de medische kosten direct bij hen in rekening gebracht. Van uw zorgverzekeraar krijgt u periodiek een afschrift van uw zorgconsumptie. Hierop staan onze kosten vermeld. Op dit afschrift staat ook het (wettelijk) eigen risico, als dat van toepassing is.

Ook als wij (nog) geen contract hebben met uw zorgverzekeraar kunt u bij ons geholpen worden. U hoeft de medische kosten dan niet zelf voor te schieten. Bij uw eerste gesprek tekent u een machtiging, een zogenaamde Akte van Cessie, waarmee wij namens u de medische kosten bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren. Uw zorgverzekeraar betaalt ons vervolgens uit.

Accepteert uw zorgverzekeraar geen akte van cessie? In dat geval wordt de nota naar u verstuurd welke u in kan dienen bij uw zorgverzekeraar.

Bekijk hier of uw zorgverzekeraar deze behandeling vergoed en klik op het tabblad ‘zorgverzekeraar en contractering’.

Wat wordt er in rekening gebracht?

Onze revalidatiezorg is Medisch Specialistische zorg. Deze wordt word gefinancierd door middel van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Een DBC is het totale traject van de diagnose die gesteld wordt tot en met de behandelingen die hierbij horen. Een volledig ‘all-in one’ zorgpakket dus. Afhankelijk van de diagnose en de soort behandeling die u ondergaat kan de van de prijs voor een DBC verschillen.

 

Moet ik iets zelf betalen?

De behandelingen worden uit uw basisverzekering vergoed. Dit betekend dat er een verrekening met uw eigen risico plaats kan vinden. De kosten voor uw eigen risico moet u zelf voldoen. De overige kosten worden vergoed, u hoeft naast uw wettelijk eigen risico dus niks zelf bij te betalen.

 

Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

In alle gevallen geldt: de startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken.

 

Verzekerde zorg
Verzekerde zorg is kortgezegd zorg die door uw verzekeraar vergoed wordt. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met: het eigen risico, de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Eigen risico
Uw eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat u zelf moet betalen. Voor 2017 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op € 385,-. U kunt er voor kiezen om dit bedrag te verhogen. Uw maandelijkse premie is dan lager, maar u moet zelf een hoger bedrag betalen als u een behandeling ondergaat. Als uw eigen risico ‘op’ is, kunnen behandelingen pas vergoed worden.

Eigen bijdrage
Naast het eigen risico bestaat ook de eigen bijdrage. Dit is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet betalen, ook al heeft u uw eigen risico al verbruikt. De zorgverzekeraar kan een eigen bijdrage vragen voor zorg uit de basisverzekering, maar ook uit de aanvullende verzekering. Bij de aanvullende verzekeringen verschilt het per zorgverzekering of je een eigen bijdrage hebt en hoe hoog deze is. Hoe hoog de eigen bijdrage is, staat vermeld in de voorwaarden die je bij je zorgverzekering hebt ontvangen. Maar u kunt deze ook navragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Basisverzekering
In Nederland is iedereen verplicht tenminste een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de standaard zorg van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Alle behandelingen die in de basisverzekering vallen, worden sowieso vergoed. U kunt zelf kiezen of u een natura polis of een restitutie polis afsluit.

Natura polis
Heeft u een natura polis afgesloten, dan heeft u recht op zorg bij een door uw zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder. In principe kunt u dan niet naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Doet u dit wel, dan vergoedt de zorgverzekeraar niet de volledige kosten. Het percentage dat vergoed wordt, is per zorgverzekeraar verschillend.

Restitutie polis
Heeft u een restitutie polis afgesloten, dan mag u zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met de zorginstelling, dan is het wel mogelijk dat u zelf de rekening moet voorschieten. U kunt deze daarna declareren bij de zorgverzekeraar. Als er geen contract is tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder is de vergoeding van de behandeling circa 70%, gelijk aan het ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’.

 

Aanvullende verzekeringen
Aanvullende verzekeringen dekken de zorg die niet in het basispakket zit. U kunt zich bijvoorbeeld extra verzekeren voor tandartszorg of voor fysiotherapie.

 

Niet verzekerde zorg
Een klein deel van de zorg is niet verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan een cosmetische operatie, zoals een borstvergroting. Als de zorg niet verzekerd is, dan moet u deze behandeling zelf betalen.

Gecontracteerde zorg
Er is sprake van gecontracteerde zorg als RevaZorg een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar over het leveren van zorg aan de patiënt. Met de zorgverzekeraar is dan afgesproken hoeveel behandelingen er mogen worden gedaan en tegen welk tarief. Voor u betekent dit dat wij de factuur van uw behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen. Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan ons. U merkt hier niets van en u hoeft er niets voor te doen.

 

Niet gecontracteerde zorg
Indien RevaZorg geen contract heeft met een zorgverzekeraar betekent dit dat we een contract hebben afgesloten over het aantal behandelingen en de bijbehorende prijs. Dit houdt niet in dat we patiënten die verzekerd zijn bij desbetreffende verzekeraar niet behandelen of dat deze zorg niet vergoed wordt.

 

Zorgverzekeraars zeggen iets anders
Zorgverzekeraars kunnen u vertellen dat er niets betaald wordt of dat u zelf moet betalen bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Ook wordt er vaak gesteld dat u alleen maar bij de zorgaanbieder terecht kunt waarmee een contract is afgesloten. Dit is niet juist. U heeft een wettelijk recht op zorg en vrije artsenkeuze. Wij zullen dan contact opnemen met uw zorgverzekeraar waardoor u altijd verzekerd bent van onze zorg en u heeft zekerheid dat u bij een praktijk van RevaZorg geen eigen bijdrage behoeft te betalen indien wij met uw zorgverzekeraar geen contract hebben.
Heeft u nog vragen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen