Kwaliteitsbeleid RevaZorg

Uw veiligheid staat voor ons altijd voorop. Daarom houden onze medewerkers bij alles wat ze doen uw veiligheid in de gaten. Dit doen ze volgens de ‘Work Safe, Be Safe’ gedragscode. Al onze medewerkers hebben deze gedragscode ondertekend.

De gedragscode is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van RevaZorg. Het betreft een werkafspraak tussen de zorginstelling en haar medewerkers. In concrete gedragsregels beschrijft de code hoe elk teamlid de veiligheid, privacy en hygiëne waarborgt van iedereen die zich in de zorginstelling bevindt: cliënten, collega’s en zichzelf.

Onze medewerkers

 1. Weten dat als zij zich niet houden aan het kwaliteitsbeleid van RevaZorg, dit een waarschuwing of ontslag tot gevolg kan hebben.
 2. Werken veilig volgens de voorgeschreven protocollen en houden zich aan de huisregels en voorschriften.
 3. Zorgen dat ze op de hoogte zijn van nieuwe protocollen en voorschriften.
 4. Werken volgens de richtlijnen zoals die zijn voorgeschreven in het hygiëneprotocol.
 5. Weten dat het niet toegestaan is om handelingen te verrichten die de orde verstoren, overlast geven, de veiligheid van personen in gevaar brengen of schade aan eigendommen kunnen veroorzaken.
 6. Letten erop dat collega’s veilig werken en spreken elkaar aan op (mogelijk) onveilige situaties.
 7. Informeren waar nodig cliënten over hun veiligheid in de kliniek.
 8. Melden risico en schade via het meldingenportaal van ons kwaliteitssysteem
 9. Denken mee om risico’s en schade te voorkomen
 10. Voeren alleen werkzaamheden uit waarvoor ze bevoegd en bekwaam zijn.
 11. Weten dat zij de plicht hebben om te zwijgen over feiten en gegevens van derden (cliënten en bedrijfsinformatie) die zij bij het uitoefenen van hun beroep te weten zijn gekomen.
 12. Weten dat zij vertrouwelijke bedrijfs- en of cliëntinformatie via de papierversnipperaar moet vernietigen.
 13. Weten dat hun inbreng inzake veiligheid, privacy en hygiëne door de werkgever wordt gewaardeerd.
 14. Weten hoe te handelen bij het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij een cliënt.
 15. Weten dat zij hun werkplek schoon en geordend moet zijn en dat afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gegooid moet worden.
 16. Weten dat het ten strengste verboden is om tijdens werktijd onder invloed te zijn van alcohol en/of verdovende middelen en deze te gebruiken of de kliniek binnen te brengen.
 17. Weten dat het verboden is om in de praktijkruimtes te roken.
 18. Zijn bekend met het feit da het verboden is om tijdens de duur van de werktijd, al dan niet in dienstbetrekking nevenwerkzaamheden van welke aard ook uit te oefenen of, direct of indirect een belang te hebben in ondernemingen soortgelijk aan de onderneming (behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie)

Ondanks dat iedereen zijn best doet om veilig te werken, kan er toch een onveilige of ongezonde situatie ontstaan. Het is belangrijk dat u als cliënt dit bij ons meldt.  Door het melden van onveilige/ongezonde situatie kunnen wij onze veiligheid verbeteren. U kunt dit direct melden bij uw behandelaar of contact opnemen via mail met onze kwaliteitsfunctionaris Larissa Reijnders.