verwijzers

Verwijzer (Huisarts, specialist of bedrijfsarts)

Bij veel langdurige gezondheidsklachten is er sprake van meervoudige problematiek. Deze klachten vragen om een grondige, vaak multidisciplinaire aanpak, maar dat blijkt vaak moeilijk te organiseren en financieren. Tevens lopen cliënten tegen lange wachtlijsten aan.

In het licht van deze wachtlijsten en het organiseren van laagdrempelige maar kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg in de buurt van de cliënt hebben we revalidatie via RevaZorg ontwikkeld: revalidatiezorg als aanvulling op het aanbod van reguliere revalidatiecentra. Zonder wachtlijsten, volledig vergoed vanuit de basisverzekering, kosten efficiënt en met een uitstekende kwaliteit.

 

Doelgroep

Wij richten ons op cliënten met langdurige of zeer hevige fysieke klachten, al dan niet in combinatie met psychosociale of maatschappelijke problemen. Hierbij kan u denken aan onder andere de volgende klachtenbeelden:

 • De chronische pijnpatiënt;
 • Chronische vermoeidheid;
 • Whiplash syndroom;
 • Complex Regionaal Pijn Syndroom;
 • Dystrofie klachten;
 • Fibromyalgie;
 • SOLK-patient;
 • Verzwakte patiënten a.g.v. langdurig medicijngebruik of langdurige ziekte;
 • Chronische aspecifieke lage rugklachten;
 • Chronische schouderklachten;
 • Chronische nekklachten;

Voordelen

De voordelen voor de patiënt zijn uitgesproken:

 • verzekerde zorg uit de basisverzekering;
 • behandeling door therapeuten uit de buurt, waar men vaak al bekend mee is;
 • behandeling vindt bijna altijd plaats in een praktijk in de woonplaats van de patiënt;
 • behandeling wordt uitgevoerd door een klein en flexibel team, waardoor patiënten snel terecht kunnen;
 • korte lijnen tussen specialisten, waardoor behandelingen nog beter op elkaar aansluiten.

 

Werkwijze

Pre-intake

Tijdens de pre-intake ontmoet uw patiënt de casemanager, die kijkt of het revalidatietraject past bij de klachten. Ook kijken we welke aanpak en behandelaars het beste bij de persoonlijke situatie van uw patiënt aansluiten. Hierbij gaan we uit van de wensen, hulpvragen en mogelijkheden en de kennis en ervaring van onze behandelaars.

 

Verwijzing

Wanneer uw patiënt in aanmerking komt voor het revalidatie-programma, vragen wij u om een verwijzing. Die is namelijk noodzakelijk om het traject te kunnen starten.

 

Intake

Na uw verwijzing vindt de intake plaats. Dit gesprek heeft uw patiënt met de revalidatiearts, die uiteindelijk bepaalt wat het definitieve behandelplan gaat worden. Ieder mens is anders en verkeert in een unieke situatie. We kunnen dan ook niet eenzijdig bepalen wat het beste is. We stellen het unieke behandelplan en de te behalen doelen daarom graag samen op.

 

Inventarisatiefase

Het doel van de inventarisatiefase is een zo goed mogelijk beeld krijgen van de klachten en het onderliggende kernprobleem. Vanuit deze fase wordt tijdens het multidisciplinair overleg een verscherping van het behandelplan gemaakt; gericht op het kernprobleem en gekoppeld aan tijd.

 

Behandelfase

Tijdens deze fase wordt u door verschillende, op elkaar afgestemde professionals behandeld. De duur van deze fase is veelal 2-3 maanden waarbij het team eens per 4 weken een overleg heeft.

 

Afrondingsfase

Hierbij bereiden we de patiënt voor op de periode na de revalidatiebehandeling. Er volgt tevens een gesprek met de revalidatiearts.

 

Medisch verslag

U wordt als verwijzer tijdens het revalidatietraject op de hoogte gehouden van de voortgang, tenzij de cliënt anders aan heeft gegeven. In de regel ontvangt u zowel na de intake als na de outtake van ons een medisch verslag van de revalidatiearts.

 

Vergoeding

De vergoeding voor revalidatiegeneeskunde valt onder de basis zorgverzekering. Uw cliënt heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig.

 

Verwijsformulier

Via de onderstaande link kan u het verwijsformulier downloaden of direct online verwijzen.

Verwijsformulier

 

Locaties

Zie hier onze locaties

 

Wilt u meer weten?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen? Graag geven we u een nadere toelichting over deze werkwijze en het bijbehorende stappenplan.

 

  Stichting Revazorg

 • Nederland
 • 085 009 09 35
 • info@revazorg.nl