Voor wie?

Heeft u last van chronisch pijn of chronische klachten?

Weet u zo langzamerhand niet meer waar u met uw lichamelijke klachten naartoe kunt?
Heeft u al allerlei zorgsoorten gebruikt en leidt dit niet tot een goed resultaat?

 

Dan wilt u dat dit nu eens grondig aangepakt wordt. En dat u zich weer voor een lange periode goed kunt voelen. RevaZorg biedt op verschillende locaties in Nederland revalidatietrajecten aan waarbij u met begeleiding van verschillende specialisten binnen no-time weer op de been bent. Natuurlijk helemaal vergoed vanuit de basisverzekering!

 

Chronische klachten

Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten ontstaan vaak door een combinatie van problemen. De oorzaken kunnen in de privésfeer liggen, door een ongeluk komen of een combinatie van oorzaak en gevolg zijn. De klachten zijn vaak zo ernstig dat normaal functioneren een grote uitdaging of onmogelijk wordt. Al onze trajecten zijn gericht op het weer compleet laten functioneren van de patiënt zodat patient minder moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse taken.

Onderstaande klachten zijn voorbeelden, dit betekend niet dat u niet in aanmerking komt voor een revalidatietraject. RevaZorg of uw lokale RevaZorg praktijk kan u hier mee over vertellen.

 • Chronische pijnpatiënt;
 • Chronische vermoeidheid;
 • Complex Regionaal Pijn Syndroom;
 • Whiplash syndroom;
 • Dystrofie klachten;
 • Fibromyalgie;
 • SOLK-patiënt;
 • Verzwakte patiënten als gevolg van langdurig medicijngebruik of langdurige ziekte;
 • Chronische aspecifieke lage rugklachten;
 • Chronische schouderklachten;
 • Chronische nekklachten.

 

Kwaliteit

Bij een revalidatietraject wordt uw klacht vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Want u herstelt pas 100% als we de complete problematiek kunnen behandelen en niet slechts een symptoom. Daarom werken we met verschillende specialisten. Een revalidatieteam kan bijvoorbeeld bestaan uit een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, haptoherapeut en eventueel een diëtist en een maatschappelijk werker. Samen bespreken we eerst uw klachten en doen we vervolgens een concreet voorstel met bijbehorend team van specialisten om de problemen aan te pakken.

 

Vergoed uit basisverzekering

U komt voor een revalidatietraject in aanmerking als u (chronische) klachten heeft, waarbij eerdere therapieën nauwelijks effect hebben gehad. Bijvoorbeeld bij terugkerende rug- of nekklachten, reuma of hartklachten. Gemiddeld duurt een behandeltraject 3 tot 4 maanden. In die periode werken we naar een concreet einddoel. Uiteraard streven we ernaar de klachten te verhelpen. Als dit niet mogelijk is, bieden we handvatten om zo goed mogelijk met klachten te kunnen omgaan. Het revalidatietraject wordt vergoed uit de basisverzekering. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of een medisch specialist.

 

Werkwijze

Hoe ziet deze vorm van revalidatie er praktisch gezien uit?

In alle gevallen worden de volgende fasen doorlopen:

Pre-intake

Tijdens de pre-intake ontmoet u uw casemanager, die kijkt of het revalidatietraject past bij uw klachten. Ook kijken we welke aanpak en behandelaars het beste bij uw persoonlijke situatie aansluiten. Hierbij gaan we uit van uw wensen, hulpvragen en mogelijkheden en de kennis en ervaring van onze behandelaars.

 

Verwijzing

Wanneer u in aanmerking komt voor het revalidatie-programma, vragen wij uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist om een verwijzing. Die is namelijk noodzakelijk om het traject te kunnen starten. Hier zal uw casemanager u nader over informeren.

 

Intake

Na de verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vindt de intake plaats. Dit gesprek heeft u met de revalidatiearts, die uiteindelijk met u bepaalt wat uw definitieve behandelplan gaat worden. Ieder mens is anders en verkeert in een unieke situatie. We kunnen dan ook niet eenzijdig bepalen wat het beste is voor u. We stellen het unieke behandelplan en de te behalen doelen daarom graag samen met u op.

 

Inventarisatiefase

Het doel van de inventarisatiefase is een zo goed mogelijk beeld krijgen van de klachten en het onderliggende kernprobleem. Vanuit deze fase wordt tijdens het multidisciplinair overleg een verscherping van het behandelplan gemaakt; gericht op het kernprobleem en gekoppeld aan tijd.

 

Behandelfase

Tijdens deze fase wordt u door verschillende, op elkaar afgestemde professionals behandeld. De duur van deze fase is veelal 2-3 maanden waarbij het team eens per 4 weken een overleg heeft.

 

Afrondingsfase

Hierbij bereiden we u voor op de periode na de revalidatiebehandeling. Er volgt tevens een gesprek met de revalidatiearts.

 

Informatievoorziening

Graag houden we uw huisarts of verwijzend specialist op de hoogte van de start en inhoud van dit traject. We betrekken uw arts hier in sommige gevallen bij, omdat deze ervoor kan zorgen dat n uw herstelproces niet wordt belemmerd. Dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming uiteraard! U kunt het traject ook doorlopen zonder dat uw eventuele werkgever daarvan op de hoogte is.

 

Vergoeding

De revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en wordt dus vanuit de basisverzekering betaald. Een aanvullende ziektekostenverzekering is hiervoor niet noodzakelijk. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen (link naar pagina ‘vergoedingen’)

 

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2017 de eerste € 385,- voor zorg uit het basispakket zelf betaalt, tenzij u voor een hoger eigen risico heeft gekozen bij uw zorgverzekeraar.

 

Contact

RevaZorg kent geen wachtlijsten of wachttijden. Voor een eerste consult bij de polikliniek kunt u binnen vijf werkdagen bij ons terecht. Ook de wachttijd voor de start van uw revalidatietraject is minimaal. We kunnen standaard binnen twee weken na het eerste consult starten, tenzij u zelf anders wens.

Bent u na het lezen geïnteresseerd geworden in een revalidatietraject via RevaZorg?

U kunt binnen 48 uur terecht voor een intake. Neem via het contactformulier contact met ons op of selecteer een praktijk bij u in de buurt.

  Stichting Revazorg

 • Nederland
 • 085 009 09 35
 • info@revazorg.nl