Hoe ziet een revalidatietraject eruit?

Revalidatiezorg gaat altijd gepaard met een behandeltraject. Ieder revalidatietraject is anders, omdat iedere situatie anders is. De inhoud van de behandelingen wordt persoonlijk op u afgestemd. Wel volgt een traject altijd de volgende vijf stappen:

Onze werkwijze

01

1. Pre-intake

U maakt kennis met uw revalidatiecoördinator en bekijkt samen of revalidatie voor u de juiste oplossing is.

02

2. Intake

Met uw revalidatiearts gaat u dieper in op uw klachten. Samen kijkt u welke aanpak het beste bij uw situatie past.

03

3. Observatiefase

Tijdens de observatiefase heeft u met al uw behandelaars een afspraak. Ze bespreken hun bevindingen in een multidisciplinair overleg. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van uw klachten. In samenspraak met u scherpen we het behandelplan aan en worden de doelen bepaald.

04

4. Revalidatietraject

Als uit de observatiefase blijkt dat RevaZorg voor u de meest geschikte behandelpartij is en u akkoord bent met het behandelplan start het revalidatietraject. We plannen de behandelingen in voor de behandelfase en informeren uw huisarts.

U wordt door verschillende zorgprofessionals behandeld. Ons multidisciplinaire team werkt nauw met elkaar samen en overlegt eens per zes weken over uw voortgang. Zo zijn alle behandelingen goed op elkaar afgestemd.

05

5. Afrondingsfase

U wordt voorbereid op de periode na het revalidatietraject. Hiervoor voeren we afsluitende gesprekken met u waarin het behaalde resultaat wordt besproken.