Revalideren na kanker

Kanker is een ingrijpende ziekte die uw leven fors overhoop kan halen. De behandeling kan langdurig en intensief zijn. Na de behandeling kunt u lichamelijke en psychische problemen blijven houden die een goed herstel van uw dagelijks functioneren in de weg staan. Voorbeelden hiervan zijn vermoeidheid, innerlijke onrust, pijnlijke spieren, angst om te bewegen, somberheidsklachten, een sterk verminderde conditie en problemen bij het hervatten van werk. RevaZorg helpt u deze problemen te verminderen en ondersteunt u om de draad van uw leven weer op te pakken.

Doel van de behandeling

De behandeling is gericht op het lichamelijk, psychisch en sociaal beter kunnen functioneren, waardoor de kwaliteit van uw leven wordt verhoogd, en er weer sprake is van een goede balans.

Voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen:

 • Hoe kan ik mijn conditie verbeteren?
 • Ik wil weer aan het werk. Hoe pak ik dat aan?
 • Hoe ga ik met mijn vermoeidheid om?
 • Hoe pak ik mijn gezinsleven op?
 • Hoe vertel ik in mijn omgeving wat er met mij gebeurd is?

Het programma bestaat uit ondermeer de volgende onderdelen:

 • U traint onder begeleiding van een fysiotherapeut. Zo verbetert u uw conditie en spierkracht. Een trainingsprogramma kan de belastbaarheid verbeteren zodat u fysiek meer aankan.
 • Behandeling door een psycholoog is een goed idee. Als u psychisch meer weerstand opbouwt, kunt u het dagelijks leven beter aan. Ook als u heel erg vermoeid blijft, helpen zij u verder.
 • Kost het u moeite om te blijven werken tijdens of na de behandeling? Of wilt u juist weer aan de slag? Dan begeleidt de ergotherapeut, in overleg met een eventuele bedrijfsarts, u daarbij. Om te werken hoeft u nog niet helemaal hersteld te zijn; werken kan u ook helpen bij het herstel.

De programma’s

Het programma is in groepsverband, gecombineerd met individuele begeleiding en heeft een duur van ongeveer 16 weken. In deze periode komt u meerdere keren per week (2-3) naar RevaZorg. U gaat werken aan herstel op lichamelijk gebied en krijgt daar voorlichting over. Daarnaast krijgt u ook informatie over de emotionele en mentale herstelprocessen. De modules die daarbij ingezet kunnen worden zijn:

 • Ontspanning
 • Balans in de dag
 • Fysieke training
 • Individuele psychologische begeleiding

Tijdens de behandelplanbespreking bespreken we met u de meest passende samenstelling van uw programma.

Revalidatie werkt

Deelnemers geven aan na een revalidatieprogramma beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun ziekte. Ook voelen ze zich fitter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van werk, huishouden en hobby’s.

Meedoen

U kunt zich aanmelden wanneer u de behandeling tegen kanker, zoals bestraling en chemotherapie, heeft afgerond en er sprake is van een relatief gunstige levensverwachting. Verder dient u in staat te zijn om het programma gedurende 2 à 3 dagdelen per week te kunnen volgen.

Vergoeding

In de meeste gevallen vergoedt de ziektekostenverzekeraar de revalidatie behandeling. Deze zorg valt binnen het basispakket en heeft derhalve alleen consequenties voor uw eigen risico. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Aanmelding

Op basis van verwijzing van uw huisarts, specialist kunt u contact opnemen met de administratie van RevaZorg.