Loopt u al maanden rond met pijn? Bent u al bij een medisch specialist geweest en is er voor deze pijn geen duidelijke reden gevonden? Of staat de reden niet in verhouding met de hoeveelheid pijn die u voelt? Dan biedt revalidatie voor cliënten met chronische pijn wellicht uitkomst.

Waarom voelt u pijn?

Pijn is niet per se slecht. Het is een alarmsignaal dat de hersenen afgeven als er iets mis is met uw lichaam. Dit is handig als u uw hand verbrandt aan een hete pan of uw rug overbelast bij het tillen van een zware doos. U weet dan dat u tot actie moet overgaan, bijvoorbeeld uw hand terugtrekken of de doos neerzetten. We spreken dan van acute pijn, omdat er sprake is van beschadiging van lichaamsweefsel.

Bij chronische pijn krijgt het lichaam een waarschuwing van de hersenen zonder dat daar een (duidelijke) aanleiding voor is. U voelt dus pijn maar het is niet duidelijk waarom. We spreken van chronische pijn als de pijn langer dan drie à vier maanden aanhoudt.

 

Moet u ermee leren leven?

Omdat er vaak geen bevredigende medische diagnose kan worden gesteld bij cliënten die last hebben van chronische pijn, ligt frustratie op de loer. Als u constant pijn heeft en iemand zegt u dat er niets te zien is (en er vaak ook geen oplossing is), dan voelt dat heel vervelend. Alsof er wordt gezegd: ‘leer er maar mee leven!’ Ook is men vaak bang om als aansteller te worden gezien.

Helaas is er voor chronische pijn geen medicijn dat die pijn kan wegnemen, maar dat betekent niet dat er helemaal geen behandeling mogelijk is. Met revalidatie zorgt u ervoor dat uw kwaliteit van leven verbetert.

Hoe kan RevaZorg u helpen?

Een revalidatietraject start met het in kaart brengen van uw klachten. Wat heeft er allemaal invloed op uw klachten? Hoe beïnvloedt dat elkaar? En wat is er dan voor nodig om de situatie te verbeteren?

Omdat chronische pijn een complex probleem is krijgt u bij revalidatiezorg niet één behandelaar, maar een team aan behandelaars met elk hun eigen specialisme, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, enzovoorts. Aan het hoofd van uw behandelteam staat de revalidatiearts. Zo worden de klachten breed aangepakt.

RevaZorg helpt u om weer grip te krijgen op uw leven. Wij kijken naar de oorzaak van uw klachten en naar hoe u het beste met de klachten kunt omgaan. Hierdoor vecht u niet meer tegen wat niet lukt, maar krijgt u aandacht voor wat uw mogelijkheden zijn.