Wij besteden de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van onze website.

Inhoud
De door Stichting RevaZorg verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen betreffende prijzen, foto’s en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting RevaZorg kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting RevaZorg en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie Stichting RevaZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Stichting RevaZorg worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Stichting RevaZorg.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid, ook niet op het ontwerp; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Gebruik van cookies

De website van Stichting RevaZorg maakt op dit moment gebruik van ‘cookies’.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van Stichting RevaZorg garanderen.