Aan het hoofd van het revalidatietraject staat een revalidatiearts. Voor een arts is wetenschappelijk onderzoek van groot belang bij het uitvoeren van zijn of haar beroep. Ook onze overige zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, psychologen en ergotherapeuten, halen hun kennis uit de wetenschap, veelal gecombineerd met ervaring.

Om een helder beeld van uw klachten te krijgen, wordt er gevraagd of u een aantal vragenlijsten/meetinstrumenten wilt invullen. U maakt deze om uw klachten in kaart te brengen. Op deze manier kunnen wij het behandelplan aansluitend maken op uw behoeften .
Tevens kunnen wij door meerdere malen deze vragenlijsten/meetinstrumenten in te vullen, samen met u kijken of u progressie maakt en nadien evalueren hoe uw traject is verlopen

Op deze pagina houden we u op de hoogte van ons eigen wetenschappelijk onderzoek en andere relevante onderzoeken. Zo draagt RevaZorg bij aan de kennis in het vakgebied.