Alle medewerkers van Stichting RevaZorg doen hun uiterste best om hun werk zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. We willen dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelaar samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten via de klachtenprocedure. Wij hechten groot belang aan uw klacht of opmerking. Uw klacht helpt ons om onze zorg te verbeteren en onze patiënttevredenheid hoog te houden.

Procedure

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken behandelaar of medewerker. Een goed gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Komt u er samen niet uit of praat u liever met iemand anders? Neemt u dan contact op met één van onze klachtenfunctionarissen. Elke locatie van RevaZorg heeft een eigen klachtenfunctionaris:

 

LocatieKlachtenfunctionarisE-mail
ArnhemJurian Dondersklacht.arnhem@revazorg.nl
HaaglandenTim Koningsklacht.haaglanden@revazorg.nl
BarneveldJan Eversklacht.barneveld@revazorg.nl
HeerdeMichiel Treffersklacht.heerde@revazorg.nl
GoesAlex de Pagterklacht.goes@revazorg.nl

 

De klachtenfunctionarissen onderzoeken uw klacht en bemiddelen tussen u en de betrokken behandelaar of medewerker. Op deze manier kan snel een passende oplossing worden gevonden. Uiteraard wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. Bemiddeling en behandeling van uw klacht binnen RevaZorg is kosteloos.

Geschillencommissie

Bent u na tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tevreden? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. De commissie is onafhankelijk en onpartijdig. Ze brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen cliënt en kliniek.

Belangrijk: bij aanvang van een geschilprocedure bent u klachtengeld verschuldigd en moet u een eventueel onbetaald deel van de rekening in depot storten. Meer hierover leest u in de brochure van de Geschillencommissie.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Stichting RevaZorg, de klachtenfunctionaris en de leden van de Geschillencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.