Ook in 2019 worden onze revalidatiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

RevaZorg streeft ernaar met iedere zorgverzekeraar afspraken te maken. Wanneer wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben worden de medische kosten direct bij hen in rekening gebracht. Van uw zorgverzekeraar krijgt u periodiek een overzicht van de zorg die u heeft gebruikt. Hierop staan onze kosten vermeld. Op dit afschrift staat ook het (wettelijk) eigen risico, als dat van toepassing is.

Ook als wij (nog) geen contract hebben met uw zorgverzekeraar kunt u door ons worden behandeld. U hoeft de medische kosten dan niet zelf voor te schieten. Bij uw eerste gesprek tekent u een machtiging, een zogenaamde Akte van Cessie, waarmee wij namens u de medische kosten bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren.

Accepteert uw zorgverzekeraar geen Akte van Cessie? In dat geval wordt de rekening eerst naar u gestuurd. U kunt deze dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Bekijk hier de passantentarieven van 2018 en 2019 van de NZa

Veelgestelde vragen

 

Onze revalidatiezorg is medisch specialistische zorg. Binnen de medisch specialistische zorg wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s).

Een DBC is het totale traject van de diagnose die gesteld wordt tot en met de behandelingen die hierbij horen. Een volledig ‘all-in-one’ zorgpakket dus. Afhankelijk van de diagnose en welke behandeling u ondergaat wordt de prijs van de DBC berekend.

Wilt u meer weten over hoe een DBC werkt? Bekijk dan deze animatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Uw eigen risico is het bedrag aan zorgkosten dat u zelf per jaar moet betalen. Voor 2018 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op minimaal € 385,-. Dus stel, u krijgt een behandeling waarvoor € 700,- in rekening wordt gebracht, dan betaalt u zelf € 385,- en wordt de rest van het bedrag vergoed door de verzekering. Het eigen risico betaalt u maar één keer per jaar en dus niet per behandeling.

U kunt ervoor kiezen om dit bedrag te verhogen. Uw maandelijkse premie is dan lager, maar het bedrag dat u zelf moet betalen is dan hoger.

Het eigen risico is van toepassing. In alle gevallen geldt: de startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. U kunt uw eigen risico ook al hebben gebruikt voor andere zorg.

Basisverzekering
In Nederland is iedereen verplicht tenminste een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Alle behandelingen die in de basisverzekering vallen worden sowieso vergoed. U kunt zelf kiezen of u een naturapolis of een restitutiepolis afsluit.

Aanvullende verzekeringen
Aanvullende verzekeringen dekken de zorg die niet in het basispakket zit. U kunt zich bijvoorbeeld extra verzekeren voor tandartszorg of voor fysiotherapie.

Naturapolis
Als een naturapolis heeft afgesloten dan heeft u recht op zorg bij een door uw zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder. In principe kunt u dan niet naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Doet u dit wel, dan vergoedt de zorgverzekeraar niet de volledige kosten. Het deel dat u zelf moet betalen is per zorgverzekeraar verschillend.
Als er geen contract is tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder is de vergoeding van de behandeling circa 70%, gelijk aan het ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’.

Let op: omdat RevaZorg wil dat revalidatiezorg voor iedereen toegankelijk is, brengen we de laatste 30% niet in rekening. U hoeft dus nooit extra te betalen voor een behandeling.

Restitutiepolis
Als u een restitutiepolis heeft afgesloten mag u zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met de zorginstelling, dan is het wel mogelijk dat u zelf de rekening moet voorschieten. U kunt deze daarna declareren bij uw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorg
Er is sprake van gecontracteerde zorg als RevaZorg afspraken heeft gemaakt met een zorgverzekeraar. In een contract is dan opgenomen hoeveel behandelingen er mogen worden gedaan en tegen welk tarief.

Voor u betekent dit dat wij de factuur van uw behandeling direct naar uw zorgverzekeraar sturen. Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks aan ons. U merkt hier niets van en u hoeft er niets voor te doen.

Niet gecontracteerde zorg
In het geval van niet gecontracteerde zorg heeft Revazorg geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar over het aantal behandelingen en de bijbehorende prijs. Dit houdt niet in dat we cliënten die verzekerd zijn bij de desbetreffende verzekeraar niet behandelen, of dat deze zorg niet vergoed wordt.

Zorgverzekeraars kunnen u vertellen dat er niets betaald wordt, of dat u zelf moet betalen bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Ook wordt er vaak gesteld dat u alleen maar bij de zorgaanbieder terecht kunt waarmee een contract is afgesloten. Maar bij RevaZorg kunt u altijd terecht. In sommige gevallen moet er een toestemming worden aangevraagd. Dit wordt volledig verzorgd door RevaZorg.

Als u een naturapolis heeft dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar maar 70% van uw behandeling vergoedt maar dit heeft voor u geen consequenties. Als wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, dan schelden wij het bedrag dat niet wordt vergoed kwijt. Dit doen wij omdat we vinden dat iedereen recht heeft op zorg en vrije artsenkeuze.

Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.