De kwaliteit van onze geleverde medisch specialistische revalidatiezorg is van hoog niveau. RevaZorg doet er veel aan om die kwaliteit hoog te houden en voortdurend te blijven verbeteren. Daarom gaat er veel aandacht uit naar het naleven van kwaliteitsnormen, onderzoek en innovatie.

Inzicht in kwaliteit

De revalidatiesector wil zichzelf continu blijven verbeteren op alle punten van de behandeling: van de indicatiestelling tot het behandelplan en van de organisatie van het behandelproces tot de overdracht en nazorg. Om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken, hanteert de sector verschillende certificaten en meetinstrumenten.