Rechten en Plichten Stichting RevaZorg versus de cliënten

 

  1. Rechten en plichten.

Als u in één van de locaties van Stichting RevaZorg wordt behandeld vertrouwt u zich toe aan de zorg van een revalidatiearts en zijn team van behandelaren. Er ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen enerzijds de cliënt (opdrachtgever) en anderzijds ons centrum. Beide partijen komen enkele rechten en plichten toe op grond van deze overeenkomst.
U heeft bij behandeling in één van onze locaties onder meer recht op informatie, privacy en klachtbehandeling. In deze folder kunt u meer lezen over uw rechten en plichten en hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed verloop van uw behandeling

  1. Informatie en toestemming

U heeft recht op informatie over uw behandeling. De zorgverlener is verplicht om u uitleg te geven over uw ziekte, over de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. Deze informatie heeft u nodig om toestemming te kunnen geven. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. U heeft echter ook de plicht om de zorgverlener goed en volledig te informeren.

Laat u dus vooraf goed informeren:

  • Voordat u in het onderzoek of de behandeling toestemt, is het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren, welke risico’s eraan zijn verbonden en of er bijvoorbeeld nog een alternatieve behandeling mogelijk is.
  • Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts u meer en specifieker informeren zodat u een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).
  1. Privacyreglement

Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens en levenssfeer. Stichting RevaZorg bewaart uw gegevens in een medisch dossier. Dit dossier bevat naast aantekeningen over uw gezondheid gegevens over onderzoeken en behandelingen die u al heeft gehad. Om uw privacy te beschermen, is er de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) In deze verordening staat onder meer waarvoor RevaZorg uw gegevens mag gebruiken en hoe het uw gegevens moet bewaren. Ook mag u volgens deze wet uw dossier inkijken of om een afschrift ervan vragen.

Privacyreglement Stichting RevaZorg

  1. Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de regels en voorwaarden die Stichting RevaZorg standaard hanteert bij het aangaan van een overeenkomst. Omdat Stichting RevaZorg is aangesloten bij het ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) hanteren wij algemene voorwaarden zoals de door het ZKN zijn opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn hieronder te downloaden.

Algemene Voorwaarden- Stichting RZ

  1. Klachtenafhandeling

Alle medewerkers van Stichting RevaZorg doen hun uiterste best om hun werk zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. We willen dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelaar samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten via de klachtenprocedure. Wij hechten groot belang aan uw klacht of opmerking. Uw klacht helpt ons om onze zorg te verbeteren en onze cliënttevredenheid hoog te houden.

Onze klachtenprocedure kunt u vinden op de website onder het kopje ‘Kwaliteit’.