Heeft u een behandeling ondergaan voor kanker? Dan is dit waarschijnlijk een zeer ingrijpende gebeurtenis geweest in uw leven. Het afronden van de behandeling betekent meestal niet dat uw hersteltraject ook is afgerond. Na de behandeling kunt u lichamelijke en psychische problemen blijven houden die een goed herstel van uw dagelijks functioneren in de weg staan. Medisch specialistische revalidatie voor oncologie patiënten, is erop gericht de kwaliteit van leven na dit traject te verbeteren. Bij RevaZorg kunt u terecht voor deze revalidatie.

Welke problemen kunt u ervaren als u kanker heeft gehad?

Zowel de ziekte zelf, als behandelingen zoals chemotherapie, kunnen nog lang gevolgen hebben voor uw functioneren. U kunt klachten ervaren als:

  • vermoeidheid
  • verminderde conditie
  • innerlijke onrust
  • pijnlijke spieren
  • angst om te bewegen
  • problemen bij het oppakken van uw werk of studie.

Hoe kan RevaZorg u helpen?

RevaZorg is gespecialiseerd in het herstel na kanker. Het revalidatietraject start met het in kaart brengen van uw klachten. Wat heeft er allemaal invloed op uw klachten? Hoe beïnvloedt dat elkaar? En wat is er dan voor nodig om de situatie te verbeteren?

Om uw klachten zo breed mogelijk aan te pakken krijgt u niet één behandelaar, maar een team aan behandelaars met elk hun eigen specialisme, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, enzovoorts. Aan het hoofd van uw behandelteam staat de revalidatiearts.

RevaZorg helpt u om weer grip te krijgen op uw leven. Het einddoel verschilt per cliënt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het niveau van bewegen, persoonlijke redzaamheid, of uw rol in het gezin of arbeid.