Aanvraagformulier of vernietiging afschrift medisch dossier

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn uw rechten met betrekking tot het medisch dossier geregeld. Wij willen u graag behulpzaam zijn bij het uitoefenen van dit recht. U dient er rekening mee te houden dat wij de medische gegevens ingevolge de wet in principe 15 jaar bewaren. Tot 2005 was de wettelijke bewaartermijn 10 jaar. U helpt ons met het opzoeken van de dossiergegevens en het beschermen van de privacy als u het formulier ‘Aanvraagformulier of vernietiging afschrift medisch dossier’ zo volledig mogelijk invult. Bij het formulier vindt u ook een toelichting over uw rechten en de procedure.

De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Nadat wij het formulier van u hebben ontvangen, wordt uw vraag in behandeling genomen.

Aanvraagformulier of vernietiging afschrift medisch dossier