Stichting RevaZorg is een overkoepelende organisatie die diverse zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) samenbrengt die gespecialiseerd zijn in revalidatie. Deze revalidatiecentra werken met elkaar samen, zodat u de zorg krijgt die het beste bij uw klachten past.

Zorgaanbieders die zorg willen verschaffen die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz) valt, hebben een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) staan.

De WTZi-vergunning om te mogen functioneren als ZBC staat op naam van Stichting RevaZorg. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor zorgverzekerde zorg.

Missie

Wij geloven dat de mens in balans kan zijn. Die mensen, die om wat voor reden dan ook, het gevoel hebben niet goed in hun vel te zitten, willen wij helpen opnieuw die fysieke en geestelijke balans te vinden.

Dit doen wij door vanuit de poliklinische revalidatiezorg nieuwe inzichten aan te reiken. Wij begeleiden onze cliënten in denken, doen en blijven doen. In onze werkwijze staan de cliënt en diens omgeving centraal.

In de relatie met onze stakeholders (cliënten, verwijzers, medewerkers, andere zorginstellingen) hechten wij waarde aan het maken en nakomen van eerlijke en heldere afspraken met als uitkomst de beste zorg op de beste plek.

Visie

In de zorg verdwijnen de schotten en ontstaat meer samenwerking binnen de keten. RevaZorg heeft als speerpunt uitgroeien naar een landelijke ketenintegratie en wil hierin de coördinator rol.

Dit willen we bereiken door teamwork: het delen en toegankelijk maken van kennis en het creëren van waarde door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters binnen de domeinen gezond zijn, gezond worden en gezond blijven

Zorgaanbod

De stichting richt zich op cliënten met de volgende klachten:

 • Chronische pijn;
 • Whiplashsyndroom;
 • Complex Regionaal Pijn Syndroom;
 • Dystrofie;
 • Fibromyalgie;
 • SOLK;
 • Verzwakking als gevolg van langdurig medicijngebruik of langdurige ziekte;
 • Chronische aspecifieke lage rugklachten;
 • Chronische schouderklachten;
 • Chronische nekklachten;
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH);
 • Herstel na oncologische behandeling;
 • Oncologie; herstel na kanker
 • Herstel na trauma