Stichting RevaZorg is een overkoepelende organisatie die diverse zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) samenbrengt die gespecialiseerd zijn in revalidatie. Deze revalidatiecentra werken met elkaar samen, zodat u de zorg krijgt die het beste bij uw klachten past.

Zorgaanbieders die zorg willen verschaffen die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz) valt, hebben een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) staan.

De WTZi-vergunning om te mogen functioneren als ZBC staat op naam van Stichting RevaZorg. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor zorgverzekerde zorg.

Missie

Stichting RevaZorg is een overkoepelende organisatie van zelfstandige revalidatiecentra (ZBC’s). Onze zorg heeft als doel de zelfredzaamheid van de cliënt en daarmee diens kwaliteit van leven te verbeteren. Ons geneeskundige zorgconcept is opgezet en ontwikkeld vanuit eerstelijns interdisciplinaire praktijken met eigen teams van (para)medische disciplines. Hierdoor is het karakter van onze behandelingen persoonlijk en effectief. Mensen die fysieke beperkingen ervaren willen daar zo snel en volledig mogelijk vanaf.
Het is voor hen – maar ook voor huisgenoten, werkgevers en de maatschappij in het algemeen – onwenselijk als ze lang op de juiste revalidatiebehandeling moeten wachten. Ons antwoord op de vraag naar snel toegankelijke, effectieve revalidatiezorg is de inzet van multidisciplinaire teams op locaties dichtbij cliënten en verwijzers. In onze werkwijze staat de cliënt en diens omgeving centraal.

Leidend in ons handelen zijn de kernwaarden:

 • Empathisch
 • Gedreven
 • Resultaatgericht
 • Transparant

RevaZorg in het kort:

 • Laagdrempelig: behandeling dicht bij huis
 • Korte lijnen naar en met huisartsen
 • Multidisciplinair: alle disciplines onder één dak
 • Persoonlijk
 • Géén wachtlijsten

Visie

Het RevaZorg-concept geeft antwoord op de vraag naar snel toegankelijke, effectieve revalidatiezorg door de inzet van multidisciplinaire teams op locaties dichtbij cliënten en verwijzers. Hiermee willen wij de beste aanbieder worden van poliklinische revalidatie in Nederland, uiteraard tegen marktconforme tarieven. Wij hechten waarde aan het maken en nakomen van eerlijke, heldere afspraken. Door onze gedrevenheid en ambitie zijn we altijd bereid een stap extra te doen om de zorg voor onze cliënten te verbeteren. Zorg waarbij de cliënt regie heeft over zijn eigen zorgproces. Teamwork is een sleutelbegrip. Dit is terug te zien in de onderlinge samenwerking op de locaties en binnen RevaZorg als geheel, maar in de samenwerking binnen de zorgketen, samen met ziekenhuis, revalidatiecentra en huisartsen.

Zorgaanbod

De stichting richt zich op cliënten met de volgende klachten:

 • Chronische pijn;
 • Chronische vermoeidheid;
 • Whiplashsyndroom;
 • Complex Regionaal Pijn Syndroom;
 • Dystrofie;
 • Fibromyalgie;
 • SOLK;
 • Verzwakking als gevolg van langdurig medicijngebruik of langdurige ziekte;
 • Chronische aspecifieke lage rugklachten;
 • Chronische schouderklachten;
 • Chronische nekklachten;
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH);
 • Herstel na oncologische behandeling;
 • Oncologie; herstel na kanker
 • Herstel na trauma