Het algemene doel van revalidatie is heel simpel: weer grip krijgen op uw leven. Dit doen we door te kijken naar de oorzaak van uw klachten en naar hoe u het beste met de klachten om kunt gaan. Wij helpen u om uw beperkingen een plaats te geven. Hierdoor vecht u niet meer tegen wat niet lukt, maar krijgt u aandacht voor wat uw mogelijkheden zijn. U leert de regie te nemen: u weet wat de klachten verergert en wat niet en geeft dit duidelijk aan.

Het specifieke einddoel verschilt per cliënt. Dit is afhankelijk van uw zorgvraag en uw wensen. Het einddoel wordt samen met uw behandelaars bepaald in de intakefase. Een einddoel kan gaan over het niveau van bewegen, persoonlijke redzaamheid, huishouden, uw rol als partner en in het gezin, arbeid, tijdsbesteding en sport.

Voor een behandeltraject bij RevaZorg hebben wij een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of een andere medisch specialist nodig.

Soms functioneert het lichaam niet naar behoren en is een oplossing moeilijk te vinden. Er is geen duidelijke reden waarom u lichamelijke of vermoeidheidsklachten heeft, of de reden van de klachten is niet zo makkelijk aan te pakken, zoals bij een aandoening als fibromyalgie. Deze klachten belemmeren u in uw dagelijks leven. U functioneert steeds slechter en daar moet een oplossing voor komen.

Revalidatiezorg biedt die oplossing. Bij revalidatie gaat het niet om het behandelen van een ziekte of aandoening, maar om het behandelen van de klachten of gevolgen van een ziekte of aandoening. Een revalidatiearts gaat met u aan de slag om ervoor te zorgen dat deze klachten zoveel mogelijk naar de achtergrond verdwijnen. Dit doet een revalidatiearts niet alleen, maar met een team van behandelaars met elk met hun eigen specialisme. Zo worden de klachten breed aangepakt. Hierdoor wordt het beste resultaat gehaald.

Cliënten die in aanmerking komen voor revalidatiezorg hebben vaak een complex probleem. Een op zichzelf staande behandeling bij een arts of therapeut is meestal niet voldoende.

Stel, u heeft last van chronische vermoeidheid. Dan heeft dat niet alleen impact op uw lijf maar ook op uw sociale leven en uw werk. Misschien voelt u zich lusteloos of somber omdat u niet mee kunt naar sociale gelegenheden. Dit kan leiden tot psychische klachten. En dat heeft dan weer een negatieve invloed op uw lichamelijke klachten. Zo komt u in een vicieuze cirkel terecht.

Bij een revalidatietraject brengen we uw klachten goed in kaart. Wat heeft er allemaal invloed op uw klachten? Hoe beïnvloedt dat elkaar? En wat is er dan voor nodig om de situatie te verbeteren?

Kortom: revalidatiezorg houdt zich niet alleen bezig met lichamelijke functies (bijvoorbeeld kracht, coördinatie), maar ook met de gevolgen die een aandoening heeft op activiteiten (bijvoorbeeld lopen, zelfverzorging) en participatie (bijvoorbeeld werk, sport, hobby’s en relaties). Op deze manier zorgt revalidatiezorg ervoor dat u grip krijgt op uw klachten en op uw leven.

Bij lichamelijke klachten op het gebied van motoriek en beweging komt u vaak bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een ergotherapeut terecht. Deze bekijkt de klacht en stelt met u een behandelplan op. Vaak is dit een combinatie van behandelingen en oefeningen die u thuis doet. Op deze manier kunnen veel klachten worden verholpen. Dit heet een “enkelvoudige behandeling”. U heeft dan maar één behandelaar en één type behandeling. Als u naar een psycholoog gaat, volgt u vaak een soortgelijk traject. Ook hier krijgt u één behandelaar en één type behandeling.

Bij revalidatiezorg krijgt u een “meervoudige behandeling”. U krijgt niet één behandelaar maar een team aan behandelaars. Aan het hoofd van uw behandelteam staat de revalidatiearts. Deze heeft de verantwoordelijkheid voor uw behandeling en stuurt het team aan. Een behandelteam bestaat uit meerdere mensen met elk hun eigen specialisme. U kunt denken aan fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, enzovoorts. Deze stellen samen het behandelplan op en hebben regelmatig overleg.

RevaZorg is gespecialiseerd in de volgende aanleidingen tot revalidatie:

- Complexe en/of langdurige klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
- Onverklaarbare of chronische pijn SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten)
- Whiplash syndroom
- Revalideren na een medische ingreep als gevolg van een ongeval of operatie
- Revalideren na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
- Fibromyalgie
- Oncologische revalidatie

Bij RevaZorg willen wij dat u altijd de zorg krijgt die het beste bij u en uw klachten past. Daarom start elk revalidatietraject met intakegesprekken. Tijdens deze gesprekken worden uw klachten in kaart gebracht en kijken we samen of revalidatie voor u de juiste oplossing is en of RevaZorg het meest geschikte revalidatiecentrum is voor uw klachten. Als uit de gesprekken blijkt dat wij voor uw specifieke klachten niet de ideale revalidatiezorg bieden, verwijzen we u graag naar een andere zorgverlener die wel in uw klachten is gespecialiseerd. Zo zorgen we samen met onze zorgpartners voor een optimale behandeling van onze cliënten.

Als uit de gesprekken blijkt dat u een geschikte kandidaat bent voor revalidatiezorg en dat uw klachten onder ons specialisme vallen, gaan we verder met de observatiefase. In deze fase heeft u een sessie met iedere behandelaar in uw behandelteam. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in uw klachten. Het kan best zijn dat u pijn in uw rug heeft, maar dat uit de observatiefase blijkt dat deze pijn een andere oorzaak heeft. Het kan dus gebeuren dat we u na het afronden van de observatiefase adviseren om uw behandeling bij een revalidatiepartner verder te zetten. Dit advies brengen we alleen uit op het moment dat we denken dat u bij één van onze partners meer succes zult boeken.

Bij RevaZorg zetten we het belang van de cliënt altijd voorop. Wij streven er niet naar om zoveel mogelijk mensen te behandelen, maar om zoveel mogelijk mensen te helpen met hun klachten. Ook als dit betekent dat wij niet zelf de behandelaar zijn.

Onze werkwijze

01

Pre-intake

U maakt kennis met uw revalidatiecoördinator en bekijkt samen of revalidatie voor u de juiste oplossing is.

02

Intake

Met uw revalidatiearts gaat u dieper in op uw klachten. Samen kijkt u welke aanpak het beste bij uw situatie past. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.

03

Observatiefase

Tijdens de observatiefase heeft u met al uw behandelaars een afspraak. Ze bespreken hun bevindingen in een multidisciplinair overleg. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van uw klachten. In samenspraak met u scherpen we het behandelplan aan en worden de doelen bepaald.

04

Revalidatietraject

Als uit de observatiefase blijkt dat RevaZorg voor u de meest geschikte behandelpartij is en u akkoord bent met het behandelplan start het revalidatietraject. We plannen de behandelingen in voor de behandelfase en informeren uw huisarts.
U wordt door verschillende zorgprofessionals behandeld. Ons multidisciplinaire team werkt nauw met elkaar samen en overlegt eens per zes weken over uw voortgang. Zo zijn alle behandelingen goed op elkaar afgestemd.

05

Afrondingsfase

U wordt voorbereid op de periode na het revalidatietraject. Hiervoor voeren we afsluitende gesprekken met u waarin het behaalde resultaat wordt besproken.