Uit welke behandelaars bestaat een behandelteam?

Een revalidatietraject wordt altijd uitgevoerd door een team van behandelaars. De samenstelling van dit team is bij ieder revalidatietraject anders. Dit is omdat elk revalidatieprogramma op maat wordt gemaakt. Niet elke klacht vraagt om dezelfde behandeling en niet elke behandelaar past bij elke cliënt. Bij RevaZorg stellen we het team samen dat zorgt voor het beste resultaat.

In een team zit altijd een revalidatiecoördinator en een revalidatiearts. Zij beheren uw zorg. De rest van het behandelteam bestaat uit een combinatie van behandelaars die zich richten op het fysieke aspect van uw klachten en behandelaars die zich richten op de omgeving en omstandigheden die invloed hebben op uw klachten.

Zorgbeheer

Revalidatiecoördinator

De revalidatiecoördinator is uw vaste aanspreekpunt en informeert u na behandelteambesprekingen. Bij vragen kunt u altijd bij uw revalidatiecoördinator terecht.

Revalidatiearts

De revalidatiearts houdt toezicht op uw behandeling en is eindverantwoordelijk. De arts stuurt uw behandelteam aan en zorgt dat de behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd. U heeft regelmatig een gesprek met uw revalidatiearts.

Lichaam / Fysiek

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut pakt uw fysieke klachten aan. Het draait bijvoorbeeld om het verbeteren van uw conditie, het opbouwen van kracht en het vergroten van uw mobiliteit. Dit gebeurt door oefening, herhaling en rust. Daarnaast leert u van de fysiotherapeut hoe u het behaalde resultaat na de revalidatie kunt behouden.

Haptotherapeut

Bij hevige fysieke klachten doet uw lichaam vaak niet wat u wilt. Dit kan ervoor zorgen dat u zich vervreemd voelt van uw eigen lichaam. Een haptotherapeut brengt u opnieuw met uw lijf in contact. Hierdoor ontstaat een betere lichaamsbeleving. Dit helpt u om beter voor uzelf te zorgen.

Beweegagoog

Door een bepaalde beweging te herhalen, wordt het steeds makkelijker om die beweging te maken. Een beweegagoog zorgt voor geleide lichaamsbeweging. Dit houdt in dat de beweegagoog uw bewegingen stuurt.

Diëtist

De diëtist kijkt met u naar uw eet- en drinkpatroon en gaat na of dit van invloed kan zijn op uw klachten. Een verandering in uw dieet kan zorgen voor meer energie en vitaliteit. Beter functioneren kan gebaat zijn bij een toe- of afname in gewicht.


Omgeving en omstandigheden

Psycholoog

De psycholoog gaat met u in gesprek over uw klachten. Hoe gaat u om met de klachten om? En hoe werkt dit door in uw gedrag en gevoel? Hoe gaat u met uzelf om en waarom gaat u zo met uzelf om? De psycholoog praat met u alleen, maar ook eventueel samen met u en uw partner.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kijkt met u naar uw sociale omgeving, zoals werk en gezin. Hoe kunt u zo goed mogelijk uw rol weer oppakken? Ook hierbij wordt eventueel uw partner betrokken. De maatschappelijk werker informeert u zo nodig ook over regelgeving en uw rechten.

Ergotherapeut

De ergotherapeut kijkt met u naar de manier waarop u uw lichaam belast. Hoe pakt u activiteiten zoals bijvoorbeeld werk en het huishouden het beste aan? Samen maakt u een plan zodat u efficiënter met uw energie omgaat en hierdoor in het dagelijks leven beter functioneert.