Een revalidatietraject is een intensief traject. U kunt hier wellicht vragen over hebben. Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet

Het algemene doel van revalidatie is heel simpel: weer grip krijgen op uw leven. Dit doen we door te kijken naar de oorzaak van uw klachten en naar hoe u het beste met de klachten om kunt gaan. Wij helpen u om uw beperkingen een plaats te geven. Hierdoor vecht u niet meer tegen wat niet lukt, maar krijgt u aandacht voor wat uw mogelijkheden zijn. U leert de regie te nemen: u weet wat de klachten verergert en wat niet en geeft dit duidelijk aan.

Het specifieke einddoel verschilt per cliënt. Dit is afhankelijk van uw zorgvraag en uw wensen. Het einddoel wordt samen met uw behandelaars bepaald in de intakefase. Een einddoel kan gaan over het niveau van bewegen, persoonlijke redzaamheid, huishouden, uw rol als partner en in het gezin, arbeid, tijdsbesteding en sport.

Gemiddeld genomen heeft u twee tot drie dagdelen per week revalidatie.
De totale behandelduur is afhankelijk van de zwaarte van uw probleem, wat u aankunt en van gestelde doelen. Over het algemeen duurt een behandeling tussen de drie en acht maanden.

Volledige inzet

Deelname aan de revalidatiebehandeling is niet vrijblijvend. U bent gemotiveerd, wilt doelen bereiken en bent verantwoordelijk voor uw eigen behandeling. Er wordt van u 100 % aanwezigheid gevraagd. Voor een maximaal resultaat dient de behandelperiode niet onderbroken te worden. U kunt dus niet tussendoor op vakantie gaan. Een eventuele onderbreking van de behandeling moet nadrukkelijk worden afgestemd met de revalidatiearts en het behandelteam.

Betrokkenheid van uw omgeving

Het is belangrijk om te weten dat we bij RevaZorg vaak ook uw directe omgeving (zoals partner of familie) betrekken bij de behandeling. Als u minder goed gaat functioneren, heeft dit niet alleen gevolgen voor u maar ook voor uw directe omgeving. Zij begrijpen vaak niet wat er aan de hand is en moeten taken overnemen die u niet meer aankunt. Daarom kunnen we u vragen om uw eventuele partner of directe omgeving mee te nemen naar de psycholoog en de maatschappelijk werker. Zo wordt er wederzijds begrip gekweekt en weet iemand precies wat zijn of haar rol is in uw behandelproces.

RevaZorg heeft in tegenstelling tot veel andere revalidatieklinieken een relatief korte wachttijd. Gemidddeld is de wachttijd maximaal 1 week voor een pre-intake gesprek.