Verwijzer (huisarts, specialist of bedrijfsarts)

Bij veel langdurige gezondheidsklachten is er sprake van meervoudige problematiek. Deze klachten vragen om een grondige, vaak multidisciplinaire aanpak. Dit blijkt vaak moeilijk te organiseren en financieren. Tevens lopen cliënten tegen lange wachtlijsten aan. Ze moeten dan lang wachten op zorg of moeten op zoek naar zorg buiten hun regio. Dit gaat vaak ten koste van de effectiviteit van het revalidatieprogramma.

In het licht van deze problematiek hebben we revalidatie via RevaZorg ontwikkeld: revalidatiezorg als aanvulling op het aanbod van reguliere revalidatiecentra. Zonder wachtlijsten, volledig vergoed vanuit de basisverzekering, kostenefficiënt, dicht bij huis en met een uitstekende kwaliteit.

Doelgroep

Wij richten ons op cliënten met langdurige en/of zeer hevige fysieke klachten, al dan niet in combinatie met psychosociale of maatschappelijke problemen. Hierbij kunt u denken aan de volgende klachtenbeelden:

  • Chronische pijn;
  • Medische specialistische oncologische revalidatie

Voordelen

De voordelen voor de cliënt zijn uitgesproken:

  • Verzekerde zorg uit de basisverzekering;
  • Behandeling door therapeuten uit de buurt, waar de cliënt vaak al bekend mee is;
  • Behandeling vindt bijna altijd plaats in een praktijk in de woonplaats van de cliënt;
  • Behandeling wordt uitgevoerd door een klein en flexibel team, waardoor cliënt snel terecht kunnen;
  • Korte lijnen tussen specialisten, waardoor behandelingen nog beter op elkaar aansluiten.

Medisch verslag

U wordt als verwijzer tijdens het revalidatietraject op de hoogte gehouden van de voortgang, tenzij de cliënt anders aan heeft gegeven. In de regel ontvangt u zowel na de intake als na de outtake een medisch verslag van de revalidatiearts.

Vergoeding

De vergoeding voor revalidatiegeneeskunde valt onder de basiszorgverzekering. Uw cliënt heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig.

Verwijzen?

Verwijs eenvoudig, snel en veilig door middel van ZorgDomein. Uiteraard kunt u ook een papieren verwijzing meegeven aan uw cliënt.

U kunt ook hier een verwijzing downloaden en uitprinten